contact

Alle activiteiten zijn volledig voor eigen risico.

TOESTEMMINGSVERKLARING FOTO/VIDEO (Beeldmateriaal)

Op grond va de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen we je vooraf óf we een foto/video mogen maken. Wij willen de opnames misschien gebruiken voor onze sociale media. Dus laat even weten als je hier bezwaar tegen hebt. Zo willen wij misverstanden voorkomen over de vraag of het beeldmateriaal gebruikt mag worden.